facebook-tracking
Пародонто
логия
Лечение на пародонтит

Пародонтология

Дентално здраве,
отлични резултати, съвременно лечение с кръвна плазма и
връщане на естествената
красота на усмивката

Какво представлява пародонтозата?

Пародонтитът (или пародонтозата) е заболяване, заради което дори пациенти в млада възраст губят зъбите си. С ранното диагностициране и начало на пародонтологичното лечение прогресията на заболяването може да бъде спряна, лечението да е успешно и зъбите да бъдат спасени.

Лечение на пародонтит с богата на тромбоцити плазма

Лечението на пародонтоза с богата на тромбоцити кръвна плазма в Dental Comfort е вече рутинна процедура, показваща отлични резултати. За всеки пациент подготвяме индивидуален план на лечение с цел овладяване на инфекцията и запазване на естествените зъби. Посредством хирургични техники за костни и мекотъканни присадки могат да бъдат възстановени изгубените кост и венец.

Заболявания, спомагащи за развитието на пародонтит

Съзъбието може да бъде разглеждано като огледало на цялостното състояние на вашия организъм. Въпреки че най-често плаката е причина за пародонтоза (пародонтит), някои системни заболявания могат да спомогнат за развитието на пародонтит, намалявайки съпротивителните сили на организма.

С какво можете да подобрите ефекта от лечението?

Балансираното хранене и приемът на богати на витамини и микроелементи храни са изключително важни при лечението на пародонтоза. Доказано е например, че при хората над 50-годишна възраст с ниски нива на Vit. D пародонтитът настъпва по-агресивно и води до по-голяма костна загуба.

Големите рискове за денталното здраве

 • Пародонтитът (пародонтозата) води до загуба на зъби. Лечението не трябва да се отлага.

Методи за лечение

 • Лечението е комплексно и може да включва хирургични техники и процедури с кръвна плазма богата на тромбоцити.

Отдръпване на венеца3 месеца след оперативното лечениеОтдръпване на венеца3 месеца след оперативното лечение

Лечение с кръвна плазма с висока концентрация на тромбоцити

Тромбоцитите участват в освобождаването на растежни фактори, които са изключително важни за по-бърза регенерация на тъканите. Прилагането на извлечена от вашата кръв плазма, в комбинация с хирургичните техники за възстановяване на изгубените при пародонтит меки тъкани и кост, води до обновяването и оздравяването им. Не съществува риск от алергична реакция, тъй като се използва вашата собствена кръв.

Как протича процедурата?

В малка епруветка се взема кръв, обработва се и част от получения продукт се прилага в мястото на костните или мекотъканните дефекти.

Лечение с кръвна плазма с висока концентрация на тромбоцити.

Възстановяване на костта и венеца около корена

Възстановяване на загубени тъкани

 • Плазмата богата на тромбоцити (Platelet-Rich Plasma) спомага за бърза регенерация и обновяване на тъканите.

Промяна в навиците

Ако сте диагностициран с пародонтит (пародонтоза), едно от първите неща, които вашият зъболекар ще ви препоръча, e да направите промяна в начина си на живот и в хигиенните си навици или да редуцирате вредните влияния. За много пациенти тази промяна започва с обучение, включващо методите и средствата за почистване на зъбите, което протича успоредно със спирането на тютюнопушенето при пушачите. Тази промяна е най-същественият елемент за запазването на дългосрочните резултати, постигнати при лечението на пародонтоза (пародонтит).

Вредите от тютюнопушенето

Доказано е, че тютюнопушенето потиска правилното кръвоснабдяване на тъканите около зъба и имунният отговор на организма към микроорганизмите причинители на инфекцията.

Пародонтит при пушачи

 • При пушачите прогресията на пародонтит и загубата на кост е 2 пъти по-бърза, отколкото при непушачите.
 • Редовното почистване на зъбния камък и полиране на зъбите спомага за предотвратяване на появата на пародонтит.

Отдръпване на венеца (гингивална рецесия)

Най-честата причина за отдръпване на венеца/оголване на зъбните шийки при млади пациенти е травматично четкане, неправилна позиция на зъба в зъбната дъга или къс френулум, прикрепен високо към ръба на венеца. Друга причина за отдръпването на венеца може да бъде бруксизмът – състояние, при което пациентите силно стискат зъбите си или скърцат със зъби. Възможно е също зъбните шийки да се оголят след неправилно проведено ортодонтско лечение.

Отдръпване на венеца/оголване на зъбната шийка (гингивална рецесия)Резултат след лечение на гингивална рецесия

 • При по-възрастните пациенти първичната причина най-често е заболяване на пародонта.

Лечение на оголени зъбни шийки

 • Лечението на оголените зъбни шийки най-често се състои в присаждане на мека тъкан около корените на зъбите, преместване на френулума в по-ниска позиция или ортодонтско лечение.

Пародонтален джоб

Пародонтален джоб се образува, когато костта и меките тъкани около зъба са унищожени от инфекциозни причинители. Причини могат да бъдат:

Стърчащи ръбове на пломба и пародонтален джоб

 • стърчащ ръб на пломба, под която се задържа храна, плака и зъбен камък;
 • неправилна позиция на зъба в зъбната дъга и неправилна оклузия.

Хирургични процедури се извършват само когато е постигнат ефект от предварителната терапия, която включва:

 • отстраняване на зъбния камък и плака;
 • смяна на некоректно поставените обтурации;
 • коригиране на неправилна захапка (оклузия);
 • редуциране на възпалителния инфилтрат и намаляване на отока на гингивата.

Лечението на дълбоките пародонтозни джобове най-често е хирургична процедура, при която с костно вещество и мембрана се постига известно възстановяване на изгубената кост и се запазва зъбът.

Хирургичните пародонтолни техники идват на помощ тогава когато между зъбите има костни дефекти и нелкуваните пародонтални джобове могат да предизвикат загуба на зъба.

Оценява се ефектът от грижите, които пациентът полага за оралната си хигиена. При липса на ефективен хигиенен контрол от страна на пациента и тютюнопушене хирургичната интервенция е противопоказна.

Спасяване на естествените зъби

Лечение на пародонтален джоб

Пациентът е на 38 години и с пародонтит. Налага се лечение на пародонтален джоб около молар, който се клати. Значителна част от костта около зъба е загубена, венецът е възпален. Налага се костозаместващо лечение.

Пародонтален джоб.Моларът се клати.След 8 месеца зъбът вече е заобиколен от здрава кост.

Осем месеца след лечението

За по-малко от година зъбът вече е заобиколен от здрава кост, напълно стабилен е, за да бъде мостоносител. Пациентът е щастлив с постигнатия резултат.

Влиянието на зъбния камък

Формирането​ ​на​ ​​ ​зъбен​ ​камък​ ​зависи не само​ ​от​ ​количеството​ ​на​ ​бактериалната плака​, ​но​ ​и​ ​от​ ​секрецията​ ​на​ ​слюнчените жлези. Зъбният​ ​камък​ ​се​ ​формира​ ​над венеца​ ​и​ ​под​ ​венеца. Силната​ ​връзка между​ ​зъбния ​камък​ ​и​ ​пародонтоза​та ​е доказана​ ​в​ ​много​ ​клинични​ ​проучвания​ , ето​ ​защо​ ​почистването​ ​му​ ​е изключително​ ​важно​ ​за​ ​здравето​ ​на зъбите.

Всеки добър стоматолог би забелязъл ранните симптоми на пародонтоза при рутинен преглед на зъбите.

Ако имате подут, зачервен венец, оголване на зъбите или кървящи венци, не губете време, а потърсете добър зъболекар, който ще започне своевременно лечение на вашите венци. Често пациенти идват на преглед поради разклатени зъби, оказва се, че причината за това е дълбок пародонтозен джоб. Спешно започване на лечение на пародонтоза би запазило за дълго време естествените ви зъби.

Недобре направени коронки или мостове могат да задържат храна под тях, образуват се плака и зъбен камък, което води до възпаление и подуване на венеца, а по-късно и до образуването на дълбок пародонтозен джоб.

Лош дъх също може да бъде причинен от възпалени венци, почистването на зъбния камък и плака с ултразвук трябва да бъде направено незабавно, за да се отстранят бактериите причинители на венечна инфекция. Гнойна торбичка на венеца се образува често, когато има костен джоб около зъба и храната попада под венеца, много често такива зъби се клатят.

 • Зъбният камък е причина за пародонтит и е важно да бъде почистван.
 • Бактериалните ензими директно увреждат костта и венеца около зъба.

В нашата стоматологична клиника в Лозенец, виждаме пациенти, които с неприятна изненада разбират, че проблемът, поради който са ни посетили, е резултат от пародонтит. Заболяването е протичало безсимптомно през годините и голяма част от венеца и костта е загубена.

Успешното лечение на пародонтоза е резултат от колаборацията на зъболекар и пациент.Редовното и правилно почистване на зъбите и промяната в навиците са от съществено значение за постигане на добри резултати.

 • Лечение на пародонтит в Dental Comfort
 • Лечение с кръвна плазма богата на тромбоцити. ЛЕЧЕНИЕ С КРЪВНА ПЛАЗМА
 • За лечение на костните дефекти ползваме висококачествени костозаместващи вещества и мембрани с доказани резултати в клиничните проучвания. ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ
 • Лечение на гингивална рецесия и покриване на оголените зъбни шийки. ПОКРИВАНЕ НА ОГОЛЕНИТЕ ЗЪБНИ ШИЙКИ

 • Лечение на пародонтит в някои дентални практики
 • Почти не се прилага в другите практики. ЛЕЧЕНИЕ С КРЪВНА ПЛАЗМА
 • Прилага се рядко в другите практики. ЛЕЧЕНИЕ НА ПАРОДОНТАЛНИ ДЖОБОВЕ
 • Почти не се прилага в другите практики. ПОКРИВАНЕ НА ОГОЛЕНИТЕ ЗЪБНИ ШИЙКИ
Услуги Услуги

Успешно лечение без болка

Многобройните случаи, проследени в денталната ни практика във времето, ни дават увереността, че можем успешно да се справим с всеки проблем. Имаме индивидуален подход към всеки пациент и влагаме внимание и грижа в работата си.

Научете повече